XVP Address: VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM
Total Sent (XVP)Total Received (XVP)Balance (XVP)
550254.07708494564046.2257815113792.14869657
txid: b6a491f751bc04697abbcbcee14734ce40fd7547e21c1b48883cfc89e61d39d9
Input Addresses
PoS
RecipientsAmount (XVP)
VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM0.14116940
txid: f2f685141f7524708d9ce5e9bbf82a228a1528b439910e5d372279527e9e1437
Input Addresses
PoS
RecipientsAmount (XVP)
VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM0.17816996
txid: c8232c8b9eb18d8ff36f7d831081a3b6e7d436df6597566c30a13db34112a864
Input Addresses
PoS
RecipientsAmount (XVP)
VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM0.13589676
txid: 253c404b9e24635564eea2f19e51c45a49efd3988bf036f8ea0f808ad3af9a3f
Input Addresses
PoS
RecipientsAmount (XVP)
VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM0.14629560
txid: da4bd47aa48227041428fd2fbefd1bca1166be38417cd15dc3ab849e87f513a0
Input Addresses
PoS
RecipientsAmount (XVP)
VYABxHbjxpkT6XH7UCA2gdAKB5B1gcoutM0.12606762